Mieren hebben voordelen ten opzichte van insecten die niet in groepen leven. Mieren werken nauw samen met elkaar om te overleven en daarvoor is communicatie essentieel.

Kunnen mieren horen?

Mieren hebben het vermogen om te horen. Er wordt gebruik gemaakt van trillingen. Via deze trillingen communiceren ze bij het vinden van voedsel en als er alarm geslagen wordt. Per mierensoort en groep kan het geluid anders gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is om bepaalde delen van het lichaam tegen elkaar aan te schuren. Denk hierbij aan de buik en de kaken van de mier om een geluid te creëren. Hierdoor ontstaan trillingen welke herkent worden door andere mieren. Om waarschuwingen te geven zijn er ook bepaalde signalen. Een voorbeeld daarvan is om midden op de mierennest op de buik trommelen. Vervolgens zullen alle mieren dit doen en zal er snel een duidelijk signaal komen naar alle andere mieren in de buurt.

Kunnen mieren ruiken?

Mieren kunnen ook communiceren d.m.v. feromonen. Dat zijn chemische signalen die bij mensen ook vrij kunnen komen. Vergeleken met andere insecten is het bij de mier verder ontwikkeld. Mieren gebruiken hun zogenaamde antenne om te kunnen ruiken. Hiermee kunnen ze hun ‘vrienden’ herkennen, voedsel zoeken en terug bij het nest komen. Feromonen hangen in de omgeving van een mier. Om dit te herkennen is er voor de mier een zeer complex systeem. Een studie van de Vanderbilt universiteit vond uit dat er insecten zijn met verschillende reukorganen. Deze reukorganen zullen de signalen van feromonen verzamelen. Dit gebeurd over het algemeen met de antenne van de mieren.

  • Als eerste worden de feromonen gedetecteerd door kleine haren die ook wel sensilla’s genoemd worden. Deze zitten op de antenne. De kleine haren bevatten geur bindende eiwitten. Deze reageren op de feromonen die worden opgepikt.
  • Nadat de feromonen zijn opgepikt gaan ze naar het zenuwstelsel. Hierbij worden impulsen gecreëerd die het gedrag van de mier beïnvloed.

Werkmieren zijn in principe altijd op zoek naar voedsel en verplaatsen dit vervolgens naar het nest. Het spoor dat ze achterlaten wordt gecreëerd door de feromonen. Zo kunnen ze zelf of andere mieren van het nest eenvoudig de voedselbron weer terugvinden.

Om mieren te bestrijden kunnen middelen gekocht worden die met opzet verkeerde feromonen brengt. Dit zorgt ervoor dat de mieren gedesoriënteerd raken. Dit is een manier voor mierenbestrijding.